tehetseg_be_1Az élet ajándékának tekintem, hogy idén tavasszal másodszor vehettünk részt Kárpát-medencei kiemelkedő tehetségek fejlesztésében. A több napos rendezvényt pályázati forrásból finanszírozta a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány, melynek célja az e térségben élő 16-30 éves tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása.

„A kiválasztott tehetségek részére az üzleti és a tudományos élet megbecsült tagjait kérjük fel a mentor szerepére”- olvasható az alapítvány honlapján. A kuratórium elnöke: Dr. Réthelyi Miklós.

Gazdag programot szervezett a kuratórium titkára, Petri László a diákok számára, akik Kárpátaljáról, Erdélyből, a Vajdaságból és Budapestről érkeztek. Vannak, akik a képzőművészet területén kiemelkedőek, mások a természettudományban vagy az irodalomban. A képzés során fontos az önismeret mélyítése is, a csoportkohézió erősítése, olyan kapcsolati háló kialakítása, mely később is megmarad. Sok diák ilyenkor találkozik először valamely elcsatolt terület magyar ajkú diáktársával, olykor rácsodálkoznak a hasonlóságokon túl a szokásbeli vagy egyéb kulturális, gondolkodásbeli különbségekre. Az egyik résztvevő állapította meg, hogy milyen érdekes számára az, hogy mennyire fontosak a gyökereik a külső területekről érkezőknek, míg ő a pesti, magyarországi baráti, ismerősi körében erről sosem hallott. Volt olyan pesti diák, akinek a határon túli magyarokkal kapcsolatosan volt valamilyen sztereotípiája, ez eltűnt a találkozás és beszélgetések által. A képzések során tehát egymást is tanuljuk. Lassan újrafedezzük azt, ami valamikor egységben létezhetett. Kinyílik előttünk az a környezet a maga kihívásaival vagy akár háborús veszélyeivel, amiben ki-ki keresi a maga személyes útját, tehetségének kinyílását. Időnként megjelenik a szülőföldhöz való elkötelezettség és a külföldi karrier feszítő ambivalenciája. Érdekes tapasztalat, hogy a kisebbségi sorsban élők közül többekben erősebb a kötődés az otthoni tájhoz, bár nagyobb az elhagyás kényszerítő ereje. Ezekről a dilemmákról is lehet beszélni vagy akár dramatikusan megjeleníteni a csoportfoglalkozások keretében.

Professzorok előadásai által mélyülnek információik, látókörük tágul. Vannak, akik életükben először járnak a fővárosban, és lenyűgözi őket a szépsége. Barátságok szövődnek az újabb találkozások reményében, melyek lehetővé teszik annak a régiónak a felfedezését, mely sok évtizeden át feledésbe merült a hazai közéletben.

Nagyon fontos feladatot, küldetést vállalt fel az alapítvány, mely a nemzettudatot, az összetartozást erősíti, és a kiemelkedően tehetséges fiatalok fejlődését biztosítja.