Az Alkotónők Klub abból a célból alakul, hogy a Koppány-Völgye Kistérségben élő nőknek olyan környezetet teremtsen, amelyben barátságok kialakítása, a történelem, a hagyományok megismerése révén magabiztosabb, nagyobb önbizalommal járó életvitel kialakítására lesz módjuk. Nem utolsósorban pedig, hogy a helyi „asszony társadalom” is vegyen részt a helyi kulturális igények kialakításában.

A klub célja, hogy elősegítse a nők egészséges, aktív, sikeres önmegvalósítását, igényes kulturális, szabadidős tevékenységét, közös programok, előadások, találkozók szervezésével segítséget nyújtson a nők minőségi életfeltételeinek, sikeres életmódjának megteremtéséhez, kapcsolatrendszerének kiépítéséhez. Ezáltal értékközpontú ismeretet ad a nőknek, elsősorban a helyi hölgyek tudását, ismeretét véve alapul, illetve női szerzők és előadók közreműködésével. Így létre jöhet egy értékteremtő, érték megőrző egymást támogató közösség, nőknek, nőkből.

Bízunk benne, hogy az idősebb korosztályból is többen csatlakoznak majd, szeretnénk megismerkedni és a fiatalokkal megismertetni a régmúlt idők szokásait, legyen az hagyományápolás, kézimunka. A klub korhatár nélkül minden lányt, hölgyet, asszonyt, nénit vár a soraiba, hogy aztán az ő javaslataik, ötleteik alapján töltsék meg tartalommal a találkozóikat.

Felgyorsult világunkban női szerepeink között megteremteni a külső-belső harmóniát emberpróbáló feladat. Mindannyiunk életében vannak olyan szakaszok, amikor úgy érezzük, hogy ez a kihívás meghaladja az erőnket, nem vagyunk képesek megfelelni az élet által ránk osztott súlyos szerepeinknek. Ezeket az élethelyzeteket válságként, krízisként éljük meg. A krízisek veszélyek és esélyek is egyben, melyekben benne rejlik a választás és a változás lehetősége.
A személyiségfejlődés csak valamely krízisen keresztül valósulhat meg, és azon túljutva látunk rá annak áldásos, sorsfordító hatására. Nőként kiteljesedve megtalálhatjuk azt a belső harmóniát, mely segíti a szeretetünk kifejezését és mások szeretetének befogadását.

Az Alkotónők Klub tagjai támogatást adhatnak egymásnak abban, hogy visszataláljunk, és újra felfedezzük női minőségeinket, szerepeinket, hogy ezáltal belső harmóniával működjünk a mindennapjainkban.

A klub egy-két havonta kerül megrendezésre.