„Imádságban kell hordoznunk magyarságunk jövőjét!” – fogalmazott a Százhalombattán élő dr. Fazekas István, református lelkész, aki a magyarországi Erdélyi Gyülekezet vezető lelkipásztora. Az ő kezdeményezésére július 6-án a budapesti Reménység Szigetén együttműködési megállapodás jött létre Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Bogdán Szabolcs János, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke valamint az Erdélyi Gyülekezet vezetősége között.  Az Erdélyi Gyülekezet idén is megrendezte a Kárpát-medencei konfirmandus tábort, ahová Felvidékről (Zseliz, Oroszka, Zalaba, Kisölded), Kárpátaljáról (Mezőkaszony, Bótrágy) Erdélyből (Székelykocsárd, Vajasd, Bece, Aranyosgerend), Ausztriából (Sopronkertes) és az anyaországból (Budapest, Százhalombatta, Mezőgyán, Vecsés, Pécel, Barcs) érkeztek gyermekek. A Kárpát-medencei konfirmandus tábor célja a konfirmációra való felkészítés mellett a családi és baráti találkozások megerősítése volt, s a kárpátaljai menekültek vonatkozásában a családegyesítés elősegítése is. Dr. Fazekas István, a házigazda Erdélyi Gyülekezet vezető lelkipásztora fontosnak tartja, hogy az elcsatolt területeken és az anyaországban élő gyermekek között lelki és szellemi kapcsolat épülhessen. A lelki gyakorlatok mellett a gyermekek különféle kulturális és szabadidős programokon vettek részt, így például megtekintették a Palamentet, a Budai Várat, elmentek az újpesti Aquaparkba és az Állatkertbe, ellátogatott hozzájuk Koncz Gábor, Kossuth-díjas színművész, aki a színészi pályájának alakulása mellett magyarságáról is vallomást tett, péntek este pedig a Reménység Szigetén található kamaraszínpadon Brunner Márta, színművésznő adta elő Fazekas István, Jókai-díjas drámaíró Zrínyi Ilona című monodrámáját. A konfirmandusok szombat déli áhítata Balog Zoltán és Bogdán Szabolcs János püspökök közös szolgálatával történt. A tábor fő témája a tálentumokról szóló újszövetségi példázat volt, szombat délután erről beszélgethettek a gyermekek a táborba látogató két református püspökkel is. Mindkét püspök felidézte gyermekkorának azokat a meghatározó pillanatait, melyek a későbbiekben fontosak voltak ahhoz, hogy Istennek a szolgálatra elhívó szavait megértsék.

Bogdán Szabolcs János, református lelkész, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, Balog Zoltán, református lelkész, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Dr. Fazekas István, református lelkész, az Erdélyi Gyülekezet vezető lelkipásztora és Erdődi István, az Erdélyi Gyülekezet főgondnoka megállapodtak abban, hogy a jövőben a Reménység Szigetén megvalósuló karitatív és kulturális feladatokban szorosan együttműködnek. Továbbá megállapodtak abban is, hogy közös célnak tekintik a református egységért való közös munkálkodást a békesség kötelékében. Felvázolták annak a lehetőségét is, hogy a közeljövőben egy nagyobb kollégium és egy idősek otthona épülhet a Reménység Szigetére. A Kárpát-medencei konfirmandus tábor a vasárnap délelőtti istentisztelettel ért véget, melynek igehirdetője Lészai Róbert, székelykocsárdi lelkipásztor volt, a kántori szolgálatot pedig egy bótrágyi konfirmandus kislány, Halász Zsófia látta el.