Vajon lehet-e bárkiből vállalkozó? Képes-e bárki, aki választja sikerre vinni egy vállalkozást vagy vannak, akik jobb, ha nem fognak bele. Vannak nézőpontok, amely szerint a vállalkozói tulajdonságok olyan veleszületett képességeket jelentenek, amelyek nem elsajátíthatók. Vannak a kockázatot könnyedén bevállalók és vannak, akiknek a kiszámítható biztonságra van szükségük, arra, hogy valaki mondja, meg mit kell tenniük és a hónap végén legyen a számlájukon a fizetésük.

A vállalkozó személyes tulajdonságai is meghatározók

Egy vállalkozás sikere nem csupán külső körülmények és lehetőségek kihasználásának eredménye, a vállalkozó személyes tulajdonságai is jelentős hatással vannak rá. A vállalkozói kompetenciák azoknak a személyes belső tulajdonságoknak az összessége, amelyek képessé és alkalmassá teszik a vállalkozót az elképzelései, tervei véghez vitelére. A sikeres vállalkozás egyik kulcsa ezeknek a kompetenciáknak a minél magasabb szinten való elsajátítása. Ezeket a jellemzőket sokféleképp le lehet írni, ami biztosan állítható, hogy a sikeres vállalkozók személyiségében van néhány közös elem.

A vállalkozói illetékességek összetevői

A sikeres vállalkozóknak vannak közös viselkedési formáik, személyes tulajdonságaik, az emberekhez és a munkához való hasonló hozzáállásuk. Ezek egyike például az optimista életszemlélet, a megingathatatlanság a céljaik elérésével kapcsolatosan. Mindezek mellett a nagy kudarctűrő képesség és a kockázat vállalásra való hajlandóság is jelen van, s mindez az alapvető üzleti etikai szabályok betartása mellett.

Katona Andrea

A lehetőségek felimerése és kihasználása

Közös jellemző még a lehetőségek felismerésének képessége és persze élnek is a lehetőségekkel. Remekül kommunikálják a saját ötleteiket és könnyedén összefogják, valamint motiválják a munkatársaikat. Karizmatikus vezetők, kiválóak a tervezésben és a szervezésben. Magas szintű értékesítési képességekkel rendelkeznek, amelyek magukban foglalják a kiváló kommunikációs, meggyőzési és tárgyalási készségeket. Vállalkozásuk terén alapos szaktudással rendelkeznek. Ismerik a vállalkozás alapításával és működtetésével kapcsolatos jogi és pénzügyi szabályokat. Mindezen tulajdonságok összessége képezi a vállalkozói kompetenciákat és némi szerencsével ezek vezetnek a hőn áhított sikerhez.

Vállalkozói attitűdök:

Elkötelezettség: Ez szavatolja a vállalkozó számára, hogy a céljai elérésében semmi sem állíthatja meg. Bármennyi időt és energiát hajlandó beleinvesztálni a vállalkozásába. A kudarcok nem állítják, meg legfeljebb kissé csökkentik a tempóját.

Megingathatatlan hit a sikerben: A sikeres vezető folyamatosan nyomon követi az ügyfelei igényeit, amelyeket maradéktalanul kielégít és a konkurenciát sem téveszti szem elől. Mindig előttük jár egy lépéssel emellett tanulni sem szégyell tőlük.

Kockázatvállalás: a siker érdekében hajlandó kockázatot vállalni és a bizonytalanságot is jól tolerálja.

Vállalkozó nő

Alkalmazkodóképesség és kreativitás: Bármilyen helyzethez könnyen alkalmazkodik és folyamatosan új ötletekkel áll elő. Mindig tettre kész, bízik magában és képes folyamatosan megújulni. Felismeri és megragadja a kínálkozó lehetőségeket és a szokatlan ötletek sem hozzák zavarba.

Csak a kiváló az elég jó: A kiváló minőség a célja. Folyamatosan monitorozza önmagát és a vállalkozását mi az, amit jobbá tehetne.

Feladatok kiosztása: A jó vállalkozónak hajlandónak kell lenni a feladatok delegálására, meg kell tudnia bízni a munkatársaiban. Ennek hiánya gátat szabhat a fejlődésnek.

A vállalkozói kompetenciák elsajátíthatók

A jó hír azok számára kik úgy érzik, hogy most még rendelkeznek mindezen tulajdonságokkal, hogy ezek a kompetenciák megtanulhatók. A személyes készségek és képességek fejleszthetők. Kitartással és figyelemmel akár a személyes alapbeállítódásokon is lehet finomítani, változtatni. Vállakozóként jó, ha tisztában vagyunk az erősségeinkkel és a gyengébb pontjainkkal is, amelyeket tudatosan fejleszthetünk. A fejlesztéshez a kitűzött célok és a rendelkezésre álló anyagi és időbeli források figyelembevételével többféle eszköz áll a rendelkezésre.

Vállalkozó nő

Például:

  • A gyakorlati kompetenciákat erősítő tréningek: vezetői tréning, kommunikációs tréning, DISC tréning
  • Személyre szabott támogatás: coaching vagy mentorálás.
  • Kamarai rendezvények, vállalkozói klubok információ és tapasztalatcsere céljából.
  • Új ismeretekhez , specikfikus tudáshoz való hozzáférést biztosító szakmai rendezvények, kiállítások, tanfolyamok, online oktatási formák
  • Hosszabb időtartamú oktatási programok pl OKJ-s képzés, alap- felsőfokú és mesterképzés amelyek során gyakran a saját vállalkozás fejlesztésre irányuló projekt része a kompetenciafejlesztés.

Katona Andrea