A Magyar Állami Operaház Gyermekkara 50 éve működik jelenlegi formájában, az ország elsőrangú zenei csapata, ahová óriási kitüntetés bekerülni. Évente több százan jelentkeznek, hogy ott lehessenek a legjobbak között.

Szeretettel várjuk azoknak a – magyarul folyékonyan beszélő – gyermekeknek a jelentkezését, akik szeretnének a Magyar Állami Operaház Gyermekkarában énekelni: jó hallással, tiszta énekhanggal rendelkeznek.

Magyar Állami Operaház

Akik 2020 szeptemberében első osztályosok lesznek, azok már a Magyar Állami Operaház Gyermekkarának bázisiskolájában, a Deák Diák Általános Iskola első évfolyamán kezdhetik meg általános iskolai tanulmányaikat. A 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben ez az iskola is bázisintézménye lesz az Opera Gyermekkarának. (A kartermi próbák – 3. osztálytól – továbbra is a VI. kerületi Erkel Ferenc Általános Iskolában lesznek.) Az operai munkába 3. osztálytól kapcsolódnak be a gyerekek. Az első két év a felkészülés szakasza, amelyet a bázisiskolában kapnak meg. Az iskoláról további információ az intézmény honlapján és Facebook-oldalán található.

A Gyermekkarba történő felvétel feltételei:
    – a tanulmányi eredmény és magatartás legalább ’jó’ (4);
    – nagy teherbírás;
    – tiszta énekhang, jó ritmuskészség;
    – az életkornak megfelelő zeneelméleti tudás;
    – budapesti vagy Budapest környéki lakás és megoldott bejárás

A jelentkezési lapok letölthetők:
   – a leendő 1. osztályosok részére:
http://www.opera.hu/data/attachments/2020/04/17/161318/Gyermekkar_felveteli_adatlap_elso_osztaly.pdf
    – a felsőbb osztályosok részére:
http://www.opera.hu/data/attachments/2020/04/17/161318/Gyermekkar_felveteli_adatlap_felsobb_osztalyok.pdf

A kitöltött jelentkezési lapokat az alábbi e-mailcímre várjuk: gyermekkar@opera.hu
(Tárgy: Jelentkezés az Opera Gyermekkarába)
Jelentkezési határidő: 2020. április 30.

Operaház - gyermekkar

A meghallgatás anyaga:

1-2. osztály:
    
– 4-5 gyermekdal vagy népdal tiszta éneklése;
    – hallásvizsgálat adott hangok, hangközök visszaéneklésével;
    – rövid dallam visszaéneklése;
    – rövid ritmus visszatapsolása;
    – egy rövid vers vagy mondóka elmondása

3. osztálytól:
    
– 4-5 népdal vagy (felsőbb osztályban) klasszikus dal tiszta éneklése;
    – hangközök és dallam visszaéneklése;
    – ritmus visszatapsolása (korosztálytól függő nehézséggel);
    – elméleti anyag ismerete (hangközök, hangsorok, hangnemek, ritmusképletek)

Amennyiben az énekhang és egyéb képességek szerint a gyermek megfelel az elvárásoknak, de elméleti tudása hiányos, pótolnia kell azt a további felkészülés zökkenőmentessége érdekében!

A felvételi meghallgatás a kialakult veszélyhelyzet miatt elektronikus formában történik. A részletekről pontos információt a jelentkezés beadását követő visszaigazoló levélben küldünk.

További információ:

Magyar Állami Operaház: Mencser Éva (felsőbb évfolyamosok)
e-mail: mencsereva@opera.hu, gyermekkar@opera.hu
telefon: + 36 70 686 56 72

Deák Diák Általános Iskola: Dombovári Éva (leendő 1. osztályosok)
e-mail: titkarsag@deakdiak.hu
telefon: + 36 1 333 5390, +36 20 262 4550

Várjuk a Gyermekkar leendő tagjait!