A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) Nyíregyházán, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán rendezte meg a „Legjobb Női Munkahely 2017″ Pályázat ünnepélyes díjátadóját az „Aktív Időskor – Nemzedékek Új Szerepben” című nemzetközi konferencia keretében. A konferencia a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar és a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség együttműködésének köszönhetően jött létre. A „Legjobb Női Munkahely 2017″ Díjátadóra az MNKSZ „Karriertervezés és Családi Háttér” című, a Családok Éve tiszteletére szervezett programjához kapcsolódóan került sor.

 Az MNKSZ által idén tizenegyedik alkalommal kiírt „Legjobb Női Munkahely 2017” Pályázat célja, hogy rámutasson a nők foglalkoztatásának esélyegyenlőségi szempontján túl a nők alkalmazásának gazdasági szükségszerűségére. A példaként szereplő munkahelyeken a munkavállalók érdekeit is figyelembe véve segítik a munka és a magánélet összeegyeztetését

 Az eseményt Ferenczi Andrea az MNKSZ elnöke nyitotta meg és a „Legjobb Női Munkahely 2017” Pályázat eredményeit és az értékelés indoklását Modláné Görgényi Ildikó a Legjobb Női Munkahely Pályázat Bíráló Bizottság elnöke ismertette. A díjakat Ferenczi Andrea az MNKSZ elnöke, a Pályázati Bíráló Bizottság részéről Modláné Görgényi Ildikó és Hajós Katalin, valamint az MNKSZ nyíregyházi képviselője, Olman Edit együtt adták át.

A „Legjobb Női Munkahely – 2017” Pályázat eredménye

A „Legjobb Női Munkahely 2017” pályázati felhívásra beérkezett pályázatok végleges értékelését a Bíráló bizottság 2018. november 12-én végezte el és az alábbi döntés született a díjak odaítéléséről:

Mivel a „Legjobb Női Munkahely 2017” pályázat keretében a 250 fő alatti munkavállalót foglalkoztató vállalatok kategóriában nem érkezett be elegendő jó színvonalú pályázat, amely díjat érdemelt volna, ezért a Bíráló bizottság 2018. november 12-i kiértékelésen úgy határozott, hogy az MNKSZ nem ad át díjat ebben a kategóriában.

250 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalatok kategóriában az alábbi cégeket díjaztuk:

I.Díj

GE MAGYARORSZÁG

A díjat Szabó Leticia, HR vezető (GE Power),Cser Adrienn (GE Power, GE Women’s Network), valamint Ferik Attila (GE Healthcare,  Sr Director – Software Engineering) vették át.

 A GE több, mint 28 éve van jelen Magyarországon és nemcsak a legnagyobb amerikai befektető, de egyben az egyik legnagyobb magyar vállalat is. A GE-ben Magyarországon 4 gyár, 3 kutatás-fejlesztést végző központ és egy regionális üzleti központ található, ahol közel 4.200 dolgoznak ebből nő 1700 fő, férfi 2500 fő. A cég nem egyszeri programokban gondolkodik, amikor a női munkavállalók számára inspiráló munkahelyi környezetet alakít ki, hanem fenntarthatóan szeretné ezt biztosítani. Elkötelezettek az esélyegyenlőségmegvalósításában, amit igazol a Spirit & Letter a vállalat etikai irányelveit összefoglaló dokumentum. Munkatársai különleges élethelyzeteit (pl. gyermekvállalás, visszatérés szülési szabadságról stb.) a lehető legnagyobb rugalmassággal támogatja. Az egyéni karrierutakat a magánélet tiszteletben tartásával és a személyes preferenciák figyelembevételével segíti.

A cég keretein belül működik a Women’s Network közösség, mely azért alakult, hogy támogassa a női tehetségek előrelépési lehetőségeit. 2017-ben ünnepelte a közösség a 20. évfordulóját. Ez idő alatt a Women’s Network összesen 750 eseményt szervezett meg.  A GE elkötelezett abban, hogy a női munkavállalóinak folyamatos támogatást nyújtson a karrier építésben a szakmafejlesztésben ezért szerveznek nyitott tematikus beszélgetéseket személyes történeteken keresztül, motivációs előadásokat és Women’s Network Leadership Meeting – képességfejlesztés és tudásmegosztást tartanak női vezetők számára. Jellemző a cégre, hogy felkészülési lehetőségeket biztosítanak tréningek útján, mint például a Biztonságos internethasználat szülők és gyerekek számára, a Nők szerepe a digitális jövőben, a Nők a Tudományban, a Nők a Technológiában címekkel Kiemelten foglalkoznak a pályakezdő nőkkel, 45 év felettiekkel, a várandós anyákkal és GYES/GYED-ről visszatérőkkel. A GE Working Parents weboldalán keresztül (www.geworkingparents.com) illetve a 320+ taggal rendelkező Facebook csoportján keresztül éri el hatékonyan a munkatársait és a munkába visszatérni kívánó kismamákat.

 II.Díj

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

A díjat Dr. Konczosné Dr. Szombathelyi Márta professzor asszony, a Tehetségtanács Elnöke vette át.

A Széchenyi István Egyetem a szakmai munka, az oktatás, a tudományos kutatás mellett a társadalmi felelősségvállalás területén is küldetést vállal. Munkatársai közül 431 fő nő és 477 fő férfi. Az egyetemi szabályozás tekintetében, mind az Etikai Kódexében, mind a Kollektív Szerződésben intézkedései családbarát, amellyel támogatja a nők életpályáját.Dolgozóik számára tréningeket szerveznek a számítástechnika és a nyelvi kompetenciák fejlesztésére, ahol nagyrészt nők képzésére kerül sor. Az egyetemen kívüli előadásokon való részvétel biztosításával teszik tájékozottá a munkatársakat, ilyen előadás például a „Munkahelyek, irodák, nemek és generációk”, „Családok – Vállalkozások” „Generációk – Dilemmák” Figyelmet fordítanak a munkaerő utánpótlásra is, 2017-ben 21 fő felvett pályakezdő közül 12 fő, több mint a fele nő volt. Ez az arány egyértelműen mutatja, hogy magas támogatottsággal adnak esélyt a pályakezdő nőknek. A GYES/GYED-ről visszatérő kismamák részmunkaidős vagy rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatása igény szerint történik. A kisgyermekes szülőknek egyéni kérések szerint tervezik az órarendet. Az egyetemi könyvtárban egész napos gyermekmegőrző működik, ahol a munkatársak és hallgatók szükség esetén biztonságos körülmények között hagyhatják gyermekeiket.

A Széchenyi István Egyetem Intézményfejlesztési Tervében meghatározott jövőkép, kiemelt helyen szerepel a humán erőforrás fejlesztése, így például oktatók/nem oktatók készségfejlesztése, tudományos előmenetelük támogatása, intézményen kívüli tapasztalatszerzésük támogatása, oktatói/kutatói karriermodell kidolgozása és bevezetése. Az Egyetem felismerte, hogy a biztos családi háttér nélkülözhetetlen a jó egyetemi teljesítményhez. A női munkavállalók aránya 47,5 %, így az intézkedések jelentős része kifejezetten a női munkavállalók speciális igényeit figyelembe véve született meg.  A Karrierlehetőség biztosítását jelzi, hogy a 15 fő felső vezetőből 6 nő, a 103 fő további vezetői pozícióból 37 nő, a doktori fokozatot szerzett 26 főből 8 nő, a habilitált doktori címet szerzett 7 főből 3 nő. Vidéki nők számára munkalehetőséget biztosítanak a teljes állomány 47,5 %-a vidéki nő. Az egyetem 2018-ban családbarát stratégiai célokat fogalmazott meg, melyek elérése érdekében intézkedési tervet fogadott el. Cél egy olyan családbarát szolgáltatási struktúra és belső szabályozási környezet kiépítése és fenntartása, amely magas szakmai színvonalon nyújt szolgáltatásokat, a felmerülő igények kielégítésére, valamint általánosan, folyamatosan és ingyen elérhető. A jövőben tervezik családi napközi szervezését az alkalmazottak és hallgatók 1-3 és 4-6 éves korú gyermekeinek.

III. Díj

AGCO HUNGARY KFT

A díjat Hegedűs Dorina regionális beszerzési vezető (Európa, Közel-Kelet) és Lőrincz Orsolya pénzügyi menedzser vette át.

Az AGCO Hungary Kft., a mezőgazdaság területén vezető amerikai multinacionális AGCO cég budapesti IT és Üzleti Szolgáltató Központja, 2011 márciusában nyitotta meg kapuit.  Az irodában dolgozók kapcsolatban állnak a környező országok AGCO képviseleteivel, koordinálva az ügyfelek kéréseit, és a zavartalan szolgáltatások lebonyolítását. Munkatársai közül 98 fő nő, 162 fő férfi. A cég „TRAIT” AGCO globális programot alakított ki, amely a nők esélyegyenlőségéről szól. A munkaerő kiválasztásánál odafigyelnek arra, hogy a nők azonos eséllyel induljanak és folyamatosan követik a női jelöltek útját. Gondoskodnak arról, hogy a nők azonos pozícióban azonos bért kapjanak a férfiakkal.

A céljaik eléréséhez tréningeket tartanak, mint például „Women in leadership”, vagy a Unconscious bias” (akaratlan előítéletek) címmel. Nagy figyelmet fordítanak a kismamákra a Mom Matters program keretében terhességük 5. hónapjától kezdve ingyenes céges parkolóhelyet biztosítanak nekik, a GYES/GYED-ről visszatérő nők számára részmunkaidős foglalkoztatást tesznek lehetővé jellemzően ugyanabban vagy hasonló munkakörben. Két hét, fizetett apasági szabadságot biztosítanak a gyerek születése után a törvény szerint járó szabadságokon túl. Az AGCO számára mindig is fontos volt a női munkatársak szakmai, és karrierbeli támogatása. Korábban mindez az AGCO Global Women’s Network (AGWN) közösségében nyilvánult meg, melynek célja a potenciális női vezetők fejlesztése, előmenetelük támogatása.  Ezen irányelvek alapján 2017-ben sikerült elérni, hogy a munkavállaók 35%-a és a vezetőinek 42%-a nő.

A tehetségek számára mentoring rendszer bevezetésére került sor 2018 októbertől. Erre a programra elsősorban tehetséges és az ezen új fejlesztési lehetőség iránt érdeklődő női munkatársak jelentkezését várták.