Nancy és Hubble kapcsolata meg volt írva a csillagokban. Így kezdődhetne egy romantikus regény, de ezt maga az élet írta. Nancy Grace Roman nélkül ma nem tudnánk semmit a galaxisokról és a földünket körülvevő égitestek sokaságáról és az egymásra gyakorolt hatásukról. Hogy van e helye egy nőnek az asztronómiában és a fizikában az ma már nem kérdés. De Nancy 1925. május 16-án született. Erről az időről nagyon jól tudjuk, hogy a nők jogairól nem sokat tartott. Hogy lehet mégis, hogy Nancy Grace Roman mégis az első nő volt a NASA-nál aki pozícióba kerülhetett? Akinek a nevéhez kötik a Hubble űrteleszkóp megalkotását? Megdőlni látszik a rég ismert mondás, hogy egy fecske nem csinál nyarat.

Nancy Nashville-ben látta meg a napvilágot Georgia Frances Smith és Irwin Roman egyetlen gyermekeként. Apja fizikus és matematikus volt mégsem ő, hanem anyja Georgia szerettette meg vele a csillagokat. Egy 1980-as interjúban Nancy elmondta, hogy amikor Michigenben éltek édesanyja kivitte őt éjszaka és megmutatta neki a konstellációkat és az éjszaki fényt. A középiskolában döntötte el, hogy asztronómiát fog tanulni és ha ez karrierként nem is működne legalább taníthat majd fizikát és matematikát középiskolásoknak. Bár szülei támogatták tanárai folyton azt mondták, hogy egy nő sohasem lehet asztronómus, ezt el is mondta egy NASA videóban. Amikor megkérte középiskolai tanácsadóját, hogy hadd tanuljon második évben algebrát az ötödik évi latin helyett a tanácsadója azt mondta „Milyen hölgy választaná a matematikát a latin helyett?” Roman a Chicagói egyetemen folytatta tanulmányait, hogy megszerezze doktori fokozatát. De a tézis tanácsadója nem igazán akart egy levegőt szívni vele. „Volt olyan időszak, hogy hat hónapig szóba sem állt velem még akkor sem amikor ráköszöntem a teremben. Nem akarta, hogy bármi kapcsolata legyen velem” – mondta el Roman egy interjú során. Azt mondta ez volt az oka valószínűleg annak, hogy eltanácsolták az iskolából anélkül, hogy befejezhette volna vizsgáit. Javasoltak neki ugyan egy állást tanárként, de ezt Roman nem fogadta el, hanem lerakta vizsgáit.

Az irónia a történetben, hogy miután Roman megszerezte doktorátusát ugyan az a tanár, aki miatt elutasították nem akarta többé, hogy elhagyja az egyetemet. Roman a Chicagói Egyetemen maradt a Yerkes obszervatóriumában dolgozott mielőtt oktató lett volna, aztán később egyetemi docens. De Roman pontosan tudta, hogy esélye sincs nőként vezető pozícióba kerülnie. Tovább lépett és az Egyesült Államok Naval Reserch Laboratory-ban folytatta tanulmányit, ahol a rádió csillagászattal foglalkozott. 1958-ban Amerika megalapította a NASA-t. Romant egy barátja, aki most már az újonnan alapított NASA-nál dolgozott kérdezte meg, hogy nem ismer e olyanokat, akik felállítanák a NASA űrprogramját. Roman úgy gondolt erre, mint egy ötven éves kihívásra, amely megváltoztathatja a csillagászat jövőjét. Természetesen igent mondott és ezzel olyan pozícióba került amire akkor nő még álmaiban sem mert volna gondolni. 1959-ben Roman lett a NASA központjában az Űrkutatási iroda főnöke ezzel ő lett az első nő, aki vezető pozíciót tölthetett be a NASA-nál. A NASA-nál töltött évei alatt több projektben is részt vett amíg a szeme elé került egy teljesen új elgondolás egy űrteleszkóp ötlete, amit a NASA nem igazán támogatott sem a költséges előállítás miatt, sem a technikai kihívások mértéke miatt.

1960-ban Roman összehozott egy űrkutatókból és NASA mérnökökből álló csapatot a projekt megvalósítására. Az űrteleszkóp amit ma Hubble teleszkóp néven ismerünk 1990 áprilisában indult útnak és küld információkat a földre azóta töretlenül. 1969-ben nyugdíjba vonult ugyan de továbbra is a NASA-nál dolgozott. De nyugdíjazása sem állította meg abban, hogy fiatal nőket ösztönözzön arra, hogy folytassák az utat amit ő elkezdett. A NASA 2015-ben azt nyilatkozta róla, hogy még mindig olyan intelligensen és elhivatottan buzdítja a nőket arra, hogy csináljanak karriert tudósként, illetve mérnökként. Még mindig két dolgon szeretne változtatni az egyik a bérek kérdése. A Wall Street Journal felmérése szerint a női csillagászok és fizikusok 25 százalékkal keresnek kevesebbet férfi társaiknál. A másik pedig a nők százaléka ezen a területen.

Bár Nancy Grace Roman 2018. december 26-án hosszú betegség után eltávozott az élők sorából élet útja és tanításai tovább élnek a nőkben, hogy kiharcolhassák maguknak a megfelelő helyet a világban.

Döbrössi Adrienn