Brigitta oly szorosan hozzátartozik a svéd történelemhez, mint Jeanne d’Arc Franciaország történetéhez. Ő azonban magányosabb, mint más országok női szentjei.

Brigitta édesapja ‘törvénykezési joggal fölruházott földesúr’, ill. ‘törvényszéki bíró’ volt, s mint ilyen az egyik tartományban a ‘legfőbb bíróság’ élén állt. Anyja rokonságban állt Svédország egymást váltó királyi családjaival. Brigitta 11 éves volt, amikor édesanyját elvesztette. Míg férjhez nem ment, az egyik nagynénjénél élt, elszakítva édesapjától és testvéreitől. Ebben a nehéz időben talált rá először Krisztusra. Tizenhárom éves korában férjhez adták, pedig kolostori életre vágyott. Házassága első két évében önként vállalt megtartóztatásban élt, majd nyolc gyermeket adott férjének, Ulf Gudmarssonnak. A háztartást és a gazdaságot Brigitta vezette. Katalin (Karin) nevű leányuk Brigitta nyomdokaiba lépett, és azt a kolostori életmódot választotta, amelyet Brigitta megálmodott.

Brigi_be_1

Férje halála után Brigitta leköltözött Rómába. Háza a Piazza Farnesén éveken át nyitva állt az északról érkező zarándokok előtt, kiknek lehetőséget teremtett arra is, hogy anyanyelvükön gyónhassanak és kapjanak feloldozást.

Gyóntatója és a lánya, Katalin mellette volt, amikor meghalt. Holttestét nagy kegyelettel szállították haza Svédországba. Amikor Brigitta holttestét Vadstenában örök nyugalomra helyezték, ez megadta az utolsó indítást ahhoz, hogy itt kolostor létesüljön.

Brigitta azt akarta, hogy abból, ami a kolostorok birtokain terem, a fölösleget minden évben november 1-én adják oda a szegényeknek. Brigittát teljesen magával ragadta a gondolat, hogy egy még csaknem pogány népet megnyerjen az Evangéliumnak, és elvezessen a szentségre.

A régi kolostorból csak részek maradtak fenn. De a templom a régi fényében áll, és tanúskodik építtetőjének, Brigittának elgondolásairól. Itt nyugszanak Brigitta hamvai is. Brigittát 1391. október 7-én avatták szentté. Ünnepét 1623-ban vették fel a római naptárba, október 7-re. 1628-ban Szent Márk pápa miatt október 8-ra, 1969-ben pedig a halála napjára, július 23-ra helyezték át.

Brigi_be


A névvel kapcsolatos érdekességek:

Név jelentése: Erős, erényes

Név eredete: Kelta (óír) eredetű név, a pogány írek tűzistennőjének (Brigit) nevéből.

Név elemzése: A Brigitta név energikus, ambiciózus, de olykor túlságosan is erős akaratú és független személyiség kialakulását támogatja. Találékonysága sok téren megmutatkozik, főleg gyakorlati kérdésekben. Igyekszik minél több feladatot elvállalni, de gyakran előfordul, hogy vállalásainak nem tesz eleget, mivel érdeklődésének iránya igen gyorsan változik.

Forrás: www.katolikus.hu